ติดต่อเรา

ที่อยู่

6 Via Cesare Rosaroll, Napoli, Campania, 80139, Italy

หมายเลขโทรศัพท์

+39 081261006
+393756857330

เครื่องโทรสาร

+3908119020105

อีเมล

uphotelnaples@gmail.com